Gordijnadvies    Inschrijf trainingen    Bedrijfscursussen    Expertise    Voorwaarden    Contact    Downloads   

Algemene voorwaarden trainingen

1. Door middel van de inschrijving voor een cursus of training verklaart de inschrijver akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en verplicht deze zich tot betaling van het cursusgeld.

2.Het cursusgeld wordt geheel bij vooruitbetaling voldaan.

3. Bij niet betalen of niet nakomen van delen uit deze algemene voorwaarden, zal het verschuldigde cursusgeld direct en geheel opeisbaar zijn.

4. Het verschuldigde cursusgeld en eventuele incassokosten worden verhaald op de inschrijver of de cursist.

5. De cursist wordt slechts toegelaten tot de cursus of training na ontvangst van de betaling.

6. Mocht de training zijn volgeboekt of te weinig kandidaten hebben, dan gelden de volgende opties: ofwel - de inschrijver krijgt de mogelijkheid aangeboden de betreffende cursus of training te volgen op de eerstvolgende nieuwe lesdatum, ofwel de inschrijver krijgt het cursusgeld retour.

7. Het maximale aantal kandidaten staat aangegeven bij de gegevens van de betreffende cursus of training.

8. Gordijnadvies stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigingen van eigendommen van de cursist.

9. Tot 1 maand voor aanvang van de cursus of training mag kosteloos worden geannuleerd.

10. Annuleren kan door een mail te sturen naar vraag@gordijnadvies.nl met de vraag om annulering. Pas na bevestiging van Gordijnadvies.nl is annulering een feit.

11. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van de cursus of training blijft verschuldigde cursusgeld direct opeisbaar. De cursist heeft het recht om de cursus of training te volgen op de eerstvolgende nieuwe lesdatum.

12. Mocht de docent ziek worden tijdens de cursusduur, wordt er een nieuwe datum afgesproken voor de in te halen les(sen).

13. De intellectuele eigendomsrechten alsmede het copyright op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij Gordijnadvies.nl.

14. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin het verkopen, vermenigvuldigen of afstaan daarvan aan derden.

15. Mocht het onverhoopt gebeuren dat vertrouwelijke of bedrijfsspecifieke informatie bij Gordijnadvies.nl terecht komt, dan verplicht Gordijnadvies.nl zich dat deze informatie niet verder naar buiten gebracht wordt.

Actievoorwaarden korting op trainingen

16. Op alle trainingen en cursussen zijn de Algemene voorwaarden trainingen Gordijnadvies.nl van toepassing.

17. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en / of aanbiedingen.

18. Aanbiedingen zijn niet inwisselbaar tegen geld of tegoed buiten de actieperiode.

19. Aanbiedingen gelden niet in combinatie met kortingsafspraken.

20. Aanbiedingen gelden alleen op de inschrijftrainingen binnen Nederland.

21. De aanbieding is geldig tot de aangegeven datum. Uitvoering van de aanbieding is niet overdraagbaar naar een volgende periode en dient binnen de actieperiode opgenomen te worden. Lukt het de deelnemer niet om de aanbieding voor de uitvoerdatum in te wisselen dan volgt er geen geldelijke uitkering ter compensatie.

22. De aanbieding is niet meer geldig als de deelnemer zijn reguliere training annuleert en zich opnieuw inschrijft voor een training binnen of buiten de actieperiode.

23. Elke aanbieding geldt slechts voor één persoon en voor één dag, of dagdeel tenzij anders vermeld.

24. Aanbiedingen zijn pas geldig als bij inschrijving via de website de eventcode vermeld wordt.

25. Als een kandidaat zich al heeft ingeschreven voor een training kan achteraf geen actie en / of aanbieding voor deze training geclaimd worden.

26. De aanbieding is geen vrijgeleide voor inschrijving; Per training is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Wanneer geen plaats meer beschikbaar is voor een training kan geen aanspraak worden gemaakt op de aanbieding. Het de deelnemer vrij een andere training binnen de actieperiode te kiezen.

27. Over de uitslag van een aanbieding kan niet worden gecorrespondeerd

28. Gordijnadvies heeft het recht de actievoorwaarden ieder moment en zonder opgaaf van redenen te veranderen of stop te zetten.

29. Door inschrijving voor een training accepteren de deelnemers deze actievoorwaarden.

Terug
Links: